Вести

 

Управни одбор Фондације Професор Борислав Лоренц, у складу са Статутом Фондације, расписује 30. априла 2021.

 

КОНКУРС
за доделу стипендија најбољим студентима за школску 2021/2022

 

Стипендија

Фондација додељује стипендије у износу од 1.000 до 1.500 евра месечно за трошкове боравка и учествовања у наставним и истраживачким програмима на иностраним факултетима и другим образовним институцијама.  

Средства стипендије се могу искористити искључиво у сврхе покривања трошкова студијског боравка на изабраном иностраном факултету/образовној институцији за који је одобрена стипендија (храна, смештај и сл.), и то у року од најмање једног а највише три месеца.

 

Услови за добијање стипендије

Право да се пријаве на конкурс имају студенти на завршној години основних студија и студенти постдипломских студија психологије и когнитивних наука са свих универзитета чије је оснивач Република Србија, чија просечна оцена из положених испита није нижа од 8,5. Приложена документација мора да садржи следеће:

 • 1. Пријава на конкурс
 • 2. Биографија кандидата са библиографијом, уколико је кандидат објављивао радове
 • 3. Уверење о положеним испитима са потврдом о просечној оцени током студирања
 • 4. Препорука ментора или професора са матичног факултета кандидата
 • 5. Разрађени план студијског боравка за који кандидат потражује стипендију заједно са подацима о:
  • - институцији на којој ће се похађати настава / вршити истраживање
  • - периоду похађања наставе (по семестрима) / истраживања
  • - процени износа трошкова наставе / истраживања
 • 6. Препорука ментора иностраног факултета / образовне институције или научне / истраживачке институције којом се изражава спремност за прихватање кандидата

 

Рок за подношење пријава на конкурс за добијање стипендије је од 30. априла 2021. до 30. јуна 2021. Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана.

За више информација о поступку доделе стпендија кандидати могу консултовати Статут Фондације на сајту Фондације

wwwwww.fondacijalorenc.com

 

Потребну документацију доставити лично или поштом на адресу:

Универзитет у Београду
Филозоски факултет
Фондација Професор Борислав Лоренц (кабинет 255)
Чика Љубина 18-20

или путем е-маила:

mbvukeli@f.bg.ac.rs

Одлука

Одлука о изабраним кандидатима за доделу стипендије биће објављена на огласној табли, на интернет сајту Филозофског факултета у Београду и на интернет сајту Фондације.

Особа за контакт и додатне информације:

Др. Милица Вукелић
mail : mbvukeli@f.bg.ac.rs
Телефон: + 381 11 3206 144“

Насловна страна | О Фондацији | О професору Бориславу Лоренцу | Пријављивање на конкурс | Често постављана питања | Вести | Контакти