Потребна документација

 

 

 

 

Потпуна пријава мора да садржи следеће:

 

  • 1. Пријава на конкурс
  • 2. Биографија кандидата са библиографијом, уколико је кандидат објављивао радове
  • 3. Уверење о положеним испитима са потврдом о просечној оцени током студирања
  • 4. Препорука ментора или професора са матичног факултета кандидата
  • 5. Разрађени план студијског боравка за који кандидат потражује стипендију заједно са подацима о:     
  •                                                                          
  • - институцији на којој ће се похађати настава / вршити истраживање
  • - периоду похађања наставе (по семестрима) / истраживања
  • - процени износа трошкова наставе / истраживања
  • 6. Препорука ментора иностраног факултета / образовне институције или научне / истраживачке институције којом се изражава спремност за прихватање кандидата

 

 

 

 

 

 

 

Насловна страна | О Фондацији | О професору Бориславу Лоренцу | Пријављивање на конкурс | Често постављана питања | Вести | Контакти