Библиографија професора Борислава Лоренца

 

 

 

 

Професор Борислав Лоренц је објавио више радова из области филозофије и психологије, а такође је и учетвовао на више значајних конференција из ових области. Његова најважнија дела су ''Психологија'' 1926, ''Мисао и акција'' 1930 и ''Психологија и филозофија религије'' 1939.

 

Поред тога, Професор Борислав Лоренц је говорио више језика: енглески, немачки, француски, руски и латински, па је самим тим имао и могућност импресивно широког приступа стручној литератури у то време. Отуда посебно место у његовом раду заузима превод ~Увода у анализу~ Сигмунда Фројда, са немачког на српски.

 

 

 

 

 

 

Насловна страна | О Фондацији | О професору Бориславу Лоренцу | Пријављивање на конкурс | Често постављана питања | Вести | Контакти